(1)
Bryan Gonzalez, J. Angustia Vs Serenidad. Med. Narrativa 1, 7, 74-76.