(1)
BerrĂ­o, D. Sin Enamorarte. Med. Narrativa 1, 1.