(1)
Salamanca Bedoya, D. Una Bala Perdida. Med. Narrativa 1, 3.